CHAMPS OF LOGGING

Trädtjänster

Trädtjänster

Trädfällning – trädbeskärning – trädvård

Hela vår företagsidé är att vara bäst inom de verksamheter vi jobbar.

Du som kund skall kunna känna dig trygg i att tjänsten du vill ha av oss kommer att bli professionellt utförd på ett kostnadseffektivt sätt och med stor säkerhet.
Vår verkliga profession är träd. Träd kan innebära mycket, i form av skog kan det vara en ekonomisk resurs och som träd inom bebyggelse kan de vara estetiska värden de utgör samt skapa miljöer som människor trivs i.
Träd kan också innebära problem! I offentliga miljöer kan de utgöra en fara om de är i dålig kondition eller har döda träddelar som kan falla ner över människor.
Vi har mycket stor kunskap hur man hanterar träd i alla situationer och är ofta anlitade av kommuner och andra aktörer för trädfällning, trädbeskärning och övrig trädvård.

Dessutom är den här typen av tjänster RUT-avdragsberättigade from. 2016-08-01.