CHAMPS OF LOGGING

Praktiska delar i kursen

Röjsågsutbildning

Vid Röjsågsutbildning

När du deltar i röjsågsutbildningen skall du ha personlig skyddsutrustning i form av skyddskängor eller stövlar med sågskydd, byxor med rivstarkt tyg ( typ arbetsbyxor samt huggarhjälm, handskar och Första Förband. Utrustning kan även köpas hos närmaste motorsågs återförsäljare. Du skall även ha olycksfallsförsäkring (privat eller genom fackmedlemskap eller motsvarande.)

Utbildningssystemet är mönster och varumärkesskyddat och man skall vara certifierad för att använda det i kommersiellt syfte.

Champs of logging AB
Praktiska delar i kursen:

Inställning sele: Lära sig justera selen för god ergonomi.
Filning av skärutrustning: Filning är en viktig faktor ur säkerhets synpunkt. Fil tekniken går även att anpassa utifrån de arbetsmoment som den skall användas till. Annan skärutrustning: Trimmers slyknivar och dylikt.
Service: Vi skruvar med sågen och lär oss daglig tillsyn. Arbetsplanering: Deltagarna planerar sin röjning utifrån lokala förutsättningar.
Arbetsteknik: Deltagarna får lära sig arbeta ergonomiskt riktigt.
Reaktionskrafter: Deltagarna får genomföra grundläggande sågövningar med klinga för att lära sig de olika arbetssektorerna. Riktad fällning: Deltagarna får lära sig hur man kan styra fällriktning med röjsågen.
Röjyta: Deltagarna får lära sig hur de mäter antal stammar / ha. ( framförallt RARB )
Stamval: Diskussioner om stamval och strategier.

Här kan du se planerade utbildningar.

Teoretiska delar i röjsågskursen:
Varför skall vi röja: Vad motiverar röjning och hur genomförs den. Risker vid röjning.
AFS 2012:1 Genomgång av grundläggande regler vid motormanuellt arbete.

Skyddsutrustning: genomgång av vilken skyddsutrustning man skall ha vid röjsågsarbete. Röjsågen: Genomgång av röjsågen, vilka säkerhetsanordningar den är utrustad med.