CHAMPS OF LOGGING

Tätortsnära Skogar

Skötsel

Tätortsnära Skogar

I dag har det blivit viktigare än någonsin att ha tillgång till bra rekreationsområden. Framförallt i anslutning till större samhällen och städer. Att kunna vistas i skogsområden är dokumenterat avstressande och gör att människor kan samla kraft att klara vardagen. Att vistas i skog och natur är läkande och skapar kreativitet hos bla. barn.

Upplevelsevärden

Ett skogsområde uppfattas olika av olika människor. Vissa kanske tycker om en joggingtur och andra vill ta med fikakorgen för att få ett par timmar på någon fin plats. Barn i förskoleålder och grundskola kanske vill ha tillgång till grenar och stamdelar att bygga kojor med och älkskar det där mystiska som en skog kan erbjuda.

Champs of logging AB
Skapa upplevelsevärden

Om en kommun tex. har ett område som är orört och planerar att använda det som rekreationsområde finns många aspekter att tänka på. Hur Entreér in i området skall se ut. Hur stigar utformas. Skillnaden mellan olika skogstyper och ålder. Vad finns det för dolda värden som kan förstärkas ? Vilka människor kommer att vistas i detta område. Listan kan göras hur lång som helst. Vi utbildar i hur man lär sig hitta dessa värden och hur man kan förstärka dessa.
Skötsel av tätortsnära skogar

I samband med en röjsågsutbildning kan man lägga till lite tid för att de som kommer att arbeta i sådana här områden kommer att få lite djupare förståelse för att man kanske inte skall röja bort allt utan att det med enkla medel går att skapa väldigt attraktiva områden om man tänker till lite innan man startar sågen.