CHAMPS OF LOGGING

Ett sätt att utbilda

Ett sätt att utbilda

Vår speciella pedagogik.

Vi är ledande i Norden att erbjuda alla användargrupper motorsågsutbildningar för motorsåg. Vi är certifierade i motorsågskörkortets alla nivåer ABCDEFSIV men kan även erbjuda specialanpassade motorsågskurser där kunden har speciella förutsättningar.

Vi utbildar genom att lägga in ett tävlingsmoment i många delar av våra övningar, men vi måste upplysa om att det inte är tävling i att vara snabb eller ha fysik utöver det vanliga och det äventyrar inte säkerheten på något sätt.
Anledningen till att vi använder ett tävlingsmoment i utbildningen är att vi får en upprepning lika många gånger som vi har deltagare när vi går igenom momenten, samtidigt får deltagarna omedelbart ett betyg i hur dom lyckas i dom olika delarna. Vi har som mål att deltagarna skall lära sig att planera sina åtgärder innan de går i praktisk handling dvs. ta all information som behövs för det aktuella arbetsförloppet, för att vara medveten om riskerna i varje moment.

Det här nöter vi in genom att ge poäng för varje detalj man skall tänka på innan man t.ex. fäller ett träd.

Champs of logging AB

Tävlingar

Efter några genomförda utbildningar i ett område kan vi sätta upp en regionfinal där kursdeltagarna har möjlighet att delta om de vill.

De här finalerna kan med fördel anordnas på någon marknadsdag, bygdedag eller liknande och tävlingsmomenten är direkt hämtade från de moment du utför i ditt skogsarbete, fast med lite mer fokus på precisionen.

Tävling

Alla som genomgår utbildningen har möjlighet att delta i våran tävlingsverksamhet. Tävlingsmomenten har direkt koppling till praktiska och tekniska situationer i verkligt arbete.

Tävlingarna har ett kvalificeringssystem från utbildningsgrupp till region, nationella och vidare till landskamper.

Kvalificeringar

Sista utbildnings dagen brukar utgöra kvalificering till en regionfinal.

 

Regionfinalen kvalificerar till SM tävling.