CHAMPS OF LOGGING

Motorsågskörkort

Motorsågskörkort

Nivåer för motorsågskörkortet

Motorsågskörkort A= Grundläggande såghantering (1 dag)
Målet är att få kunskap och färdighet för användning av motorsåg, t.ex. vedkapning
Motorsågskörkort B= Grundläggande trädfällning (3 dag)
Målet är att få kunskap och färdighet som krävs vid användning av motorsåg vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med trädfällning och upparbetning.
Motorsågskörkort C= Avancerad trädfällning och hantering (3 dag)
Träd med stor viktförskjutning, stormfälld skog med stora spänningar samt fastfällda träd. Målet är att få kunskap och färdighet som krävs vid användning av motorsåg vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med trädfällning och upparbetning.
Motorsågskörkort D= Linjearbete (1 dag)
Personal som jobbar i närhet av spänningsförande ledning där träd hänger över och på ledning. Målet är att få kunskap och färdighet som krävs vid användning av motorsåg nära ledningsgator och järnvägar, t.ex. förebyggande fällning av stående träd vid ledningsgata eller akut röjning av stormfällda träd över ledning.
Motorsågskörkort E= Trädbeskärning/Skylift, sågning från plattform (2 dag)
Målet är att få kunskap och färdighet som krävs för motorsågning ifrån plattform, beskärning och fällning uppifrån.
Motorsågskörkort F = Räddningstjänst (2 dag)
Målet är att få kunskap och färdighet som krävs för motorsågning i väggar och tak med specialmotorsåg.
Motorsågskörkort S = Är en reducerad variant av Nivå C (2 dag)men här är målet att få kunskap och färdighet i att arbeta med stormfällda träd samt träd som är fastfällda.
Vi är certifierade att utbilda och genomföra uppkörningar för motorsågskörkort nivå A, B, C, D, E, F,I, S, V.

Du kan klicka på länken för att se var vi har planerade utbildningar.

Planerade utbildningar.

Motorsågskörkort

Säker Skog

Projektet startade år 2002 och planerades pågå i fyra år. 2006 förlängdes det ytterligare en 3-årsperiod.
Projektet har sin grund i ett krav från självverksamma skogsägare och ett stämmobeslut hos LRF. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med bl.a. Skogsägarföreningar, Skogsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, privata utbildare, naturbruksgymnasier, studieförbundet Vuxenskolan, UR, försäkringsbolag, redskapstillverkare och lokala eldsjälar. Vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) genomförs forskning kring självverksamt skogsbruk i ett temaprogram – FÖR.

Instruktörer för motorsågskörkort

Många av Sveriges instruktörer har samlats och tillsammans diskuterat och kommit fram till nivåerna för motorsågskörkort. Tanken är att få en kvalitetssäkring på utbildningarna och en bedömning av vad eleven har lärt sig under utbildningen. Micke och Christer har varit med från början och haft en viktig roll i diskussionerna.

Champs of logging AB
Kvalitetssäkringen bland instruktörerna

Det finns ett antal systemansvariga som har ansvar för utbildningen av andra instruktörer. Alla instruktörer måste ha körkortsnivån över den som de får undervisa i och vara godkända av Säker Skog, ex. för att få utbilda nivå AB måste instruktören ha ABC. Det samma gäller för examinationen.

Proven för motorsågskörkort

Motorsågskörkortet har för varje nivå både ett praktiskt och teoretiskt prov. De teoretiska proven är frågor med tre svarsalternativ där endast ett är rätt. Man måste ha ett visst antal rätt för att vara godkänd. De praktiska proven variera med nivå men alla innehåller sågning.

Utbildning till motorsågskörkort
Det finns flera sätt att ta motorsågskörkort, man kan gå en studiecirkel eller ta körkort genom skogsutbildning vid Naturbruksgymnasium eller vända sig till en certifierad utbildare med examinationsrätt som tex. Champs of logging.
En studiecirkel är självstudier med en ledare som inte är instruktör eller kan genomföra uppkörning Det är heller inget krav på att ledaren skall kunna köra motorsåg så där får du beställa uppkörning efter att cirkeln är klar. Konceptet är framtaget för skogsbönder med tidigare erfarenhet. Inget för nybörjare eller de som vill ha lite mervärde i en utbildning.

Motorsågskörkort AB som intensivutbildning ca 4 dagar passar de flesta användare allt från rena nybörjare till de med lång tidigare erfarenhet. Här får du proffesionell hjälp och instruktion med många tips och råd hur du skall utveckla din sågteknik med den senaste kunskapen från erfarna motorsågsinstruktörer. Vi lotsar dig genom utbildningen både med teori och praktiska övningar där vårat mål är att du skall klara proven.