Övriga utbildningar

Klätterutbildning

Utbildning

Klätterutbildning – Klättring vid trädarbeten

Champs of logging erbjuder grunderna i klättring för personer som utför arbete i träd som sektionsfällning och beskärningsarbeten. Utbildningen kan anpassas beroende på yrkeskategori och antal personer på en klätringskurs.
Målet med utbildningen är att eleverna skall förstå regler vård och skötsel av utrustning. Känna till olika typer av rep och vilka egenskaper dessa har. Kunna bedöma kondition på träd för att avgöra om dessa är säkra att arbeta i.

Kunna installera toppsäkringsrep med kastlinor. Kunna bedöma förankringspunkters hållbarhet.Kunna förflytta och byta förankringspunkter på säkert sätt. Använda sig av olika installationer av utrustning och vilka för och nackdelar dessa har. Kunna genomföra räddning annan person i träd.
Grundutbildningen är 10 dagar och elevantalet maximeras till 6 deltagare med två instruktörer.

Champs of logging AB

Sågning vid klättring

Innan eleven får använda motorsåg uppe i träd tillsammans med repinstallationer skall dels erfarenhet erhållits från klättring med även erfarenhet från sågning med motorsåg lägst Motorsågskörkort AB.

Sågning vid klättring påminner i mångt och mycket om Motorsågskörkort E men stora skillnader finns beroende på repinstallationer och hur man säkrar sig och planerar sitt arbete.

Riggning - Nedfirning av träddelar

Påbyggnadsutbildning i riggningsarbeten där träddelar samt toppfällning ingår och vilka krafter som träd och repinstallationer utsätts för.