CHAMPS OF LOGGING

Trädbesiktning

Trädtjänster

Trädbesiktning – Trädvård

Besiktning
Vi utför även besiktningar av träd för att konstatera status för att förebygga incidenter. Ofta räcker det med en okulär besiktning där man kan se tecken på skador.
Vanliga skador kan vara: Svampangrepp, insektsangrepp, rötskador, körskador från snöröjning eller grönytemaskiner, snöbrott på grenar där det senare gått in röta eller rotskador.

Trädvårdsplan
Besiktningen kan sedan ligga till grund för en trädvårdsplan där man långsiktigt planerar skötsel av trädbeståndet.
Beslutsfattare kan på ett enkelt sätt budgetera för kommande åtgärder eller föryngringar som krävs för att sköta trädmiljön. Våra kunder är vanligtvis Kyrkogårdsförvaltningar och kommuner men även privatpersoner.

Champs of logging AB
Trädvård

Om man sköter sitt bestånd av träd från början med uppbyggnadsbeskärning har man skapat bra förutsättningar för att undvika att få problemträd i framtiden. även utvuxna träd kan behöva lite hjälp att må bra med beskärning för att uppkomna skador skall ha möjlighet att läka lite lättare och undvika kommande rötskador.

Vi utför:
  • Uppbyggnadsbeskärning
  • Underhållsbeskärning
  • Kronhöjning
  • Kronreducering om nödvändigt
  • Kronstabilisering.

 

Vi är medlemmar i Svenka arboristföreningen.