CHAMPS OF LOGGING

Röjsågsutbildning

Röjsågsutbildning

Röjsågsutbildning – röjsågskurs – röjsågskörkort

Vid all utbildning gäller det att ha en bra grund att stå på, när man står stadigt och har tillägnat sig erfarenhet har man större behållning av mer avancerade utbildningar. Vårat standardprogram är grunden för de flesta användare och kan lätt kompletteras med olika inriktningar.
Vår grundutbildning för röjsåg är RA 2 dagar.

Röjsågskörkort

Vi kör röjsågsutbildning i Säker Skogs körkortsform. Då tillkommer teoretiska och praktiska prov för att verifiera kunskapen hos eleven. Det finns idag tre nivåer i röjsågskörkortet och det är RT, RA och RB.
Röjsåg RT = ( 1 dag ) Grästrimmer.

Röjsåg RA = (2 dagar) är anpassad för användare som kör mycket grästrimmer, slyknivar men även sågklinga för att röja lite grövre stammar. ( Kommuner, Fastighetsbolag Kyrkogårdsförvaltningar. )

Röjsåg RARB = (4 dagar) är anpassad för användare som mer har inriktningen att röja i produktionsanpassat skogsbruk. Mer focus på riktad fällriktning och planering för att bli effktiv.

Vi erbjuder dessutom anpassade utbildningar för yrkesröjare där vi lägger störst focus på effktivitet och ergonomi.