Välkommen till

Champs

Of logging

Motorsågsutbildningar

Vi är ledande i Norden att erbjuda alla användargrupper motorsågsutbildningar för motorsåg.

Röjsågsutbildningar

Vi har ett väl utvecklat utbildningsupplägg för alla användargrupper av röjsåg.

Aboristtjänster och Trädfällning

Arborist kallas en person som har stor kunskap om hur träd lever och fungerar, vilka sjukdomar de kan vara utsatt. Du som kund skall kunna känna dig trygg i att tjänsten du vill ha av oss kommer att bli professionellt utförd på

Klätterutbildningar

Champs of logging erbjuder grunderna i klättring för personer som utför arbete i träd som sektionsfällning och beskärningsarbeten. Utbildningen kan anpassas beroende på yrkeskategori och antal personer på en klätringskurs.

Champs of logging AB

Trädfällning – trädbeskärning – trädvård

Hela vår företagsidé är att vara bäst inom de verksamheter vi jobbar.

Du som kund skall kunna känna dig trygg i att tjänsten du vill ha av oss kommer att bli professionellt utförd på ett kostnadseffektivt sätt och med stor säkerhet.
Vår verkliga profession är träd. Träd kan innebära mycket, i form av skog kan det vara en ekonomisk resurs och som träd inom bebyggelse kan de vara estetiska värden de utgör samt skapa miljöer som människor trivs i.

Planerade utbildningar
Säsongen 2024.

Händelser i juni–augusti 2024

måndagtisdagonsdagtorsdagfredaglördagsöndag
27 maj, 2024
28 maj, 2024
29 maj, 2024
30 maj, 2024
31 maj, 2024

juni

1 juni, 2024
2 juni, 2024
3 juni, 2024
4 juni, 2024
5 juni, 2024
6 juni, 2024
7 juni, 2024
8 juni, 2024
9 juni, 2024
10 juni, 2024
11 juni, 2024
12 juni, 2024
13 juni, 2024
14 juni, 2024
15 juni, 2024
16 juni, 2024
17 juni, 2024
18 juni, 2024
19 juni, 2024
20 juni, 2024
21 juni, 2024
22 juni, 2024
23 juni, 2024
24 juni, 2024
25 juni, 2024
26 juni, 2024
27 juni, 2024
28 juni, 2024
29 juni, 2024
30 juni, 2024

juli

1 juli, 2024
2 juli, 2024
3 juli, 2024
4 juli, 2024
5 juli, 2024
6 juli, 2024
7 juli, 2024
8 juli, 2024
9 juli, 2024
10 juli, 2024
11 juli, 2024
12 juli, 2024
13 juli, 2024
14 juli, 2024
15 juli, 2024
16 juli, 2024
17 juli, 2024
18 juli, 2024
19 juli, 2024
20 juli, 2024
21 juli, 2024
22 juli, 2024
23 juli, 2024
24 juli, 2024
25 juli, 2024
26 juli, 2024
27 juli, 2024
28 juli, 2024
29 juli, 2024
30 juli, 2024
31 juli, 2024

augusti

1 augusti, 2024
2 augusti, 2024
3 augusti, 2024
4 augusti, 2024
5 augusti, 2024
6 augusti, 2024
7 augusti, 2024
8 augusti, 2024
9 augusti, 2024
10 augusti, 2024
11 augusti, 2024
12 augusti, 2024
13 augusti, 2024
14 augusti, 2024
15 augusti, 2024
16 augusti, 2024
17 augusti, 2024
18 augusti, 2024
19 augusti, 2024
20 augusti, 2024
21 augusti, 2024
22 augusti, 2024
23 augusti, 2024
24 augusti, 2024
25 augusti, 2024
26 augusti, 2024
27 augusti, 2024
28 augusti, 2024
29 augusti, 2024
30 augusti, 2024
31 augusti, 2024

september

1 september, 2024

Om oss

Vårt

Företaget

Champs of logging.har sitt säte i Siljansnäs, Dalarna. Som utbildnings och service- företag är vi mobila och åker till våra kunder.Vår ständiga strävan är att ha nöjda kunder genom att erbjuda tjänster av bästa kvalite´.

Vår företagsidé

Du som kund skall kunna känna dig trygg i att tjänsten du vill ha av oss kommer att bli professionellt utförd på ett kostnadseffektivt sätt och med stor säkerhet.

Vanliga frågor

Vanliga frågor om skogsavverkning och dess påverkan på miljön och ekonomin.

Vilka färdigheter behövs för att vara framgångsrik inom skogsavverkning?
För att vara framgångsrik inom skogsavverkning krävs en gedigen kunskap om trädfällningstekniker, säkerhetsprotokoll och förmågan att använda skogsutrustning effektivt.
Vad är viktigt att tänka på när man avverkar träd i olika terrängförhållanden?
När man avverkar träd i varierande terrängförhållanden är det viktigt att anpassa fällningstekniken efter terrängen, undvika onödig skada på omgivande växter och djur, samt upprätthålla säkerhetsstandarder.
Hur påverkar skogsavverkning hållbarheten inom skogsbranschen?
Skogsavverkning påverkar hållbarheten inom skogsbranschen genom att korrekt planerad avverkning hjälper till att bevara skogens ekosystem, minimera markskador och främja skogsförnyelse för framtida generationer.
Vilken roll spelar utbildning och erfarenhet i att förbättra skogsavverkningens kvalitet?
Utbildning och erfarenhet spelar en avgörande roll i att förbättra kvaliteten på skogsavverkning genom att öka förståelsen för träds anatomi, skogsbrukets bästa praxis och säkerhetsmetoder, vilket resulterar i mer effektiv och skonsam avverkning.