CHAMPS OF LOGGING

Motorsågsutbildningar

Motorsågsutbildning

Motorsågskurs

Vi är ledande i Norden att erbjuda alla användargrupper motorsågsutbildningar för motorsåg. Vi är certifierade i motorsågskörkortets alla nivåer ABCDEFSIV men kan även erbjuda specialanpassade motorsågskurser där kunden har speciella förutsättningar.

Vid all motorsågsutbildning gäller det att ha en bra grund att stå på, när man står stadigt och har tillägnat sig erfarenhet har man större behållning av mer avancerade utbildningar. Vårat standardprogram är grunden för de flesta användare och kan lätt kompletteras med olika inriktningar.

Motorsågskörkort
Vår grundutbildning är 4 dagars utbildning, denna utbildning passar alla oavsett nybörjare eller erfaren som vill utveckla sin sågteknik och går längre än målen i motorsågskörkortets AB. De flesta väljer dock motorsågskörkort AB efter att den nya föreskriften AFS 2012:01 börjar gälla 2012-12-01

Champs of logging AB

Motorsågskörkort

Vårt program och sätt att utbilda har till stora delar legat till grund för motorsågskörkortet. Vi är certifierade att utbilda och genomföra uppkörningar för motorsågskörkort.

Våran grundutbildning går lite längre än målen för körkortets AB och det är enkelt att efter 3:e dagen göra en uppkörning och teoriprov. Vi har behörighet att hjälpa dig som kund med alla körkortsnivåer ABCDEFSIV. Vi jobbar över hela landet.

Syftet med utbildningen

Är att lära deltagarna arbeta med bra teknik och ergonomi samt lära eleverna förutse vilka situationer de hanterar.
Då blir du effektiv men jobbar samtidigt säkert. Utbildning är en investering.

Teoretiska delar i motorsågskursen:

AFS 2012:01. Genomgång av Arbetsmiljöverkets regler vid motormanuellt arbete.
Skyddsutrustning: genomgång av vilken skyddsutrustning som krävs vid motorsågsarbete.

Motorsågen: Genomgång av motorsågen, vilka säkerhetsanordningar den är utrustad med samt grundläggande service.

Motorsågens skärutrustning: Olika typer av mallar och teknik att sköta din skärutrustning.

Praktiska delar i grundkursen: ( Kan variera beroende på upplägg)
Grundläggande sågteknik: Deltagarna får lära sig att använda svärdets främre del och göra instick och kap utan att få kast på motorsågen, samtidigt som det sker med god precision.
Fällning: Anlägga rikt- och fällskär för att erhålla en bra fällningsprecision. Göra instick och tillverka brytmån, samt anlägga fällskär för bra kontroll och säkerhet.

Kvistning: Lära sig grundläggande kvistningsteknik.

Spänningar i träd: Deltagarna får lära sig hur de ska ta bort spänningar i böjda träd och kvistar genom yttre påverkan.

Höjdmätning: Deltagarna får lära sig att med enkla hjälpmedel bedöma trädets höjd. För att kunna bedöma om det är möjligt att fälla mot ev. hinder utan att nå fram.

Hantera lutningar: Deltagarna får lära sig hantera bakvikter och sidvikter med hjälp av olika avancerad kilteknik samt beräkna möjliga viktförskjutningar.

Här kan du se var vi har planerade utbildningar.