CHAMPS OF LOGGING

Övriga utbildningar

Övriga utbildningar

Utbildning

Vår strävan är att kunna erbjuda det senaste inom arbetsteknik och säkerhet samt utbildningar och tjänster i absolut toppklass, anpassade efter olika yrkesgrupper och krav.
Vi har flera olika utbildningar att erbjuda! Grundförutsättningarna för alla användare är densamma men sedan har olika användare olika behov av teknik och kunskap för att bli effektiva och kunna använda utrustningen på ett säkert sätt. Vi anpassar utbildningen efter olika yrkesgrupper och behov.

Några axplock ur vårt program:

 • Utbildning och examinering för motorsågskörkort ABCDEFS
 • Grundutbildning motorsåg
 • Grundutbildning röjsåg /röjsågskörkort AB
 • Hantering stormfälld skog
 • Hantering fastfällda träd
 • Gallringsystem
 • Vedhuggning

  Specialutbildningar för:

 • Banverk
 • Byggindustri
 • Försvar
 • Grönytepersonal
 • Linjearbetare
 • Parkarbetare
 • Räddningstjänst
 • Trädvårdsföretag